புதன் வாழ்க 
ஐஸ்வர்ய சாம்பிராணி 
Prosperity Frankincense ( Aishwarya Sambirani)

 • 27 மூலிகைகளை கொண்டு முறைப்படி செய்யப்பட்டது 
 • வீட்டில் உள்ள தீய சக்திகளை விரட்டி லட்சுமி கடாட்சத்தை தரும் 
 • உங்கள் குலதெய்வத்தின் அருள் கிடைக்கும்  
 • யந்திரம், மந்திரத்துக்கு உண்டான பலன் கிட்டும் 
 • வியாபாரம் வளர்ந்தோங்கும் 
 • குடும்ப ஒற்றுமை உண்டாகும் 
 • தொடர்ந்து உபயோகித்தால் மாற்றம் உங்களுக்கே தெரியும் 
 • எங்களது சாம்பிராணியை பலர் உபயோகித்து பயனடைந்துள்ளனர்
வேண்டுவோர் மின்னஞ்சலில் தொடர்புகொள்ளவும்

  • Frankincense (Sambirani) made formally with 27 herbs.
  • Spirits and Evil powers shall fail  from your house and get God Lakshmi Grace.
  • You will get your Family God blessings.
  • you can use instead of  Yantra, Mantra. 
  • Your Business will grow.
  • Family Unity Caused.
  • If you use regularly, you will get to know that change.
  • Many people have benefited from using our Frankincense.


           contact us :  bhudhanvazhga@gmail.com