புதன் வாழ்க..!

திருவள்ளுவராண்டு2048
ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73 
புரட்டாசி மாதம், 28
வெள்ளி கிழமை
ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 14, 2016


திதி: திரயோதசி14.31 வரை  பின் சதுர்தசி                                    
நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி 15.30 வரை  பின் உத்திரட்டாதி
யோகம்: விருத்தி              
துர்முஹுர்த்தம்:
08:23 AM – 09:10 AM,
12:18 PM – 01:05 PM
ராகுகாலம்: 10.30 - 12.00
குளிகை:   7.30 - 9.00
எம கண்டம்: 3.00 - 4.30
அமிர்த காலம்: 09.03- 10.32am சூரியோதயம்: 6.02 am

ஹோரைகள்
6am - 7am : சுக்கிரன்
7am  - 8am :புதன்
8am  - 9am :சந்திரன்
9am - 10am: சனி
10am-11am: குரு
11am-12pm: செவ்வாய்
12pm-01pm: சூரியன்
01pm-02pm: சுக்கிரன்
02pm-03pm: புதன்
03pm-04pm: சந்திரன்
04pm-05pm: சனி
05pm-06pm: குரு
06pm-07pm: செவ்வாய்
07pm-08pm: சூரியன்
08pm-09pm: சுக்கிரன்


Bhudhan Vazhga...!
Tiruvalluvar year 2048,
Sri Durmugi Year 1938, 
vikrama saga year 2072-73,
Purattasi 28, Friday,
English year 2016, October, 14

Thithi:  Trayodasi till  14.31pm and then Chathurdhasi
Natchathiram:   Poorattathi till 15.30 pm  then Utthirattathi
Yogam: Virutthi
Durmuhurtham: 08:23 AM – 09:10 AM,
 12:18 PM – 01:05 PM
Raghu: 10.30 to 12. 00 pm
Kuligai: 7.30 to 9.00 am
Yamakandam: 3.00 to 4.30 pm
Amirthayogam: 09.03 to 10.32am
Sunrise: 6.02 am
Horai:
6am - 7am : Sukiran
7am  - 8am : Bhudhan
8am  - 9am : Chandran
9am - 10am: Sani
10am-11am: Guru
11am-12pm: Angaragan
12pm-01pm: Suriyan
01pm-02pm: Sukiran
02pm-03pm: Bhudhan
03pm-04pm: Chandran
04pm-05pm: Sani
05pm-06pm: Guru
06pm-07pm: Angaragan
07pm-08pm: Suriyan
08pm-09pm: Sukiran


 Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com