புதன் வாழ்க..!
திருவள்ளுவராண்டு2048
ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73 
ஐப்பசி மாதம், 01
திங்கள் கிழமை
ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 17, 2016


திதி:  துவி்தியை 2:23 amவரை
நட்சத்திரம்: அஸ்வினி 8:16 am, பரணி 5:18 am
யோகம் : வஜ்ரா 6:02 pm
வரை              
துர்முஹுர்த்தம்: 12:17 pm - 1:04 pm, 2:39 pm - 3:26 pm
ராகுகாலம்: 7:28 am - 8:57 am
குளிகை:  1:22 pm - 2:50 pm
எம கண்டம்: 10:25 am - 11:54 am
அமிர்த காலம்: 1:06 am - 2:30 am
சூரியோதயம்: 06:02am

ஹோரைகள்
6am - 7am : சந்திரன்
7am  - 8am : சனி
8am  - 9am : குரு
9am - 10am: செவ்வாய்
10am-11am: சூரியன்
11am-12pm: சுக்கிரன்
12pm-01pm: புதன்
01pm-02pm: சந்திரன்
02pm-03pm: சனி
03pm-04pm:  குரு
04pm-05pm: செவ்வாய்
05pm-06pm: சூரியன்
06pm-07pm: சுக்கிரன்
07pm-08pm: புதன்
08pm-09pm: சந்திரன்


Bhudhan Vazhga...!
Tiruvalluvar year 2048,
Sri Durmugi Year 1938, 
vikrama saga year 2072-73,
Aippasi 01, Monday,
English year 2016, October, 17

Thithi:  Thuthiyai upto 2:23 am
Natchathiram: Aswini 8:16 am, Barani 5:18 am
Yogam: Vajra upto 6:02 pm
 Durmuhurtham: 12:17 pm - 1:04 pm, 2:39 pm - 3:26 pm
Raghu: 7:28 am - 8:57 am
Kuligai: 1:22 pm - 2:50 pm
Yamakandam: 10:25 am - 11:54 am
Amirthayogam: 1:06 am - 2:30 am
Sunrise: 06:02am
Horai:
6am - 7am : Chandran
7am  - 8am : Sani
8am  - 9am : Guru
9am - 10am: Angaragan
10am-11am: Suriyan
11am-12pm: Sukiran
12pm-01pm: Bhudhan
01pm-02pm: Chandran
02pm-03pm: Sani
03pm-04pm: Guru
04pm-05pm: Angaragan
05pm-06pm: Suriyan
06pm-07pm: Sukiran
07pm-08pm: Bhudhan
08pm-09pm: Chandran


 Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com