புதன் வாழ்க..!
திருவள்ளுவராண்டு2048
ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73 
புரட்டாசி மாதம், 29
சனி கிழமை
ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 15, 2016


திதி: சதுர்தசி - 13:25 வரை
நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி - 14:01 வரை
யோகம் : துருவம் - 06:30 வரை              
துர்முஹுர்த்தம்: 06:25 - 07:11
ராகுகாலம்: 09:16 - 10:41
குளிகை:  06:25 - 07:50
எம கண்டம்: 13:31 - 14:56
அமிர்த காலம்: 09:42 - 11:08
சூரியோதயம்: 06:25

ஹோரைகள்
6am - 7am : சனி
7am  - 8am :குரு
8am  - 9am :செவ்வாய்
9am - 10am: சூரியன்
10am-11am: சுக்கிரன்
11am-12pm: புதன்
12pm-01pm: சந்திரன்
01pm-02pm: சனி
02pm-03pm: குரு
03pm-04pm: செவ்வாய்
04pm-05pm: சூரியன்
05pm-06pm: சுக்கிரன்
06pm-07pm: புதன்
07pm-08pm: சந்திரன்
08pm-09pm: சனி
Bhudhan Vazhga...!
Tiruvalluvar year 2048,
Sri Durmugi Year 1938, 
vikrama saga year 2072-73,
Purattasi 29, Saturday,
English year 2016, October, 15

Thithi:  Sathuradasi upto 13:25
Natchathiram:   Uthirattathi upto 14:01
Yogam: Dhruva upto 06:30
Durmuhurtham: 06:25 - 07:11
Raghu: 09:16 - 10:41
Kuligai: 06:25 - 07:50
Yamakandam: 13:31 - 14:56
Amirthayogam: 09:42 - 11:08
Sunrise: 06:25am
Horai:
6am - 7am : Sani
7am  - 8am : Guru
8am  - 9am : Angaragan
9am - 10am: Suriyan
10am-11am: Sukiran
11am-12pm: Bhudhan
12pm-01pm: Chandran
01pm-02pm: Sani
02pm-03pm: Guru
03pm-04pm: Angaragan
04pm-05pm: Suriyan
05pm-06pm: Sukiran
06pm-07pm: Bhudhan
07pm-08pm: Chandran
08pm-09pm: Sani


 Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com