புதன் வாழ்க..!
திருவள்ளுவராண்டு2048

ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938 
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73  
புரட்டாசி மாதம், 27 
வியாழக் கிழமை  
ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 13, 2016 திதி:  த்வாதசி - 07:15pm வரை
நட்சத்திரம்: சதயம் - 06:19pm வரை
யோகம்: கண்டம் - 01:17pm வரை
துர்முஹுர்த்தம்: 10:12 - 10:58
ராகுகாலம்: 13:32 - 14:58
குளிகை: 09:15 - 10:41
எம கண்டம்: 06:24 - 07:50
அமிர்த காலம்: 11:29 - 13:00
சூரியோதயம்: 06:20


ஹோரைகள் 
6am - 7am : குரு
7am  - 8am :செவ்வாய்
8am  - 9am :சூரியன்
9am - 10am: சுக்கிரன்
10am-11am: புதன்
11am-12pm: சந்திரன்
12pm-01pm: சனி
01pm-02pm: குரு
02pm-03pm: செவ்வாய்
03pm-04pm: சூரியன்
04pm-05pm: சுக்கிரன்
05pm-06pm: புதன்
06pm-07pm: சந்திரன்
07pm-08pm: சனி
08pm-09pm: குரு


Bhudhan Vazhga...!

Tiruvalluvar year 2048, 
Sri Durmugi Year 1938,  
vikrama saga year 2072-73, 
Purattasi 27, Thursday, 
English year 2016, October, 13


Thithi:  Dvadhasi

Natchathiram:  Sathayam till 06:19pm

Yogam: Kandam

Durmuhurtham: 10:12am - 10:58am
Raghu: 13:32 - 14:58
Kuligai: 09:15 - 10:41

Yamakandam: 06:24 - 07:50
Amirthayogam: 11:29 - 13:00
Sunrise: 6.20 am

Horai:
6am - 7am : Guru
7am  - 8am : Angaragan
8am  - 9am : Suriyan
9am - 10am: Sukiran
10am-11am: Bhudhan
11am-12pm: Chandran
12pm-01pm: Sani
01pm-02pm: Guru
02pm-03pm: Angaragan
03pm-04pm: Suriyan
04pm-05pm: Sukiran
05pm-06pm: Bhudhan
06pm-07pm: Chandran
07pm-08pm: Sani
08pm-09pm: Guru
Give yours  Suggestions 

bhudhanvazhga@gmail.com