புதன் வாழ்க..!
அனைவருக்கும் விஜயதசமி
வாழ்த்துக்கள்..!
திருவள்ளுவராண்டு2048
ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73  புரட்டாசி மாதம், 25 செவ்வாய் கிழமை ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 11, 2016


திதி: 06.15pm தசமி பின் ஏகாதசி
நட்சத்திரம்: 04.49pm வரை திருவோணம் பின் அவிட்டம்
யோகம்: திருதி - 05:52pm வரை

கரணம்: கரசை - 10:28pm வரை
துர்முஹுர்த்தம்: 08:41am - 09:26am

தியாஜ்யம்: 11:55pm - 01:29am
ராகுகாலம்: 02:59pm - 04:25pm
குளிகன்: 12:07pm - 13:33pm

யம கண்டம்: 09:15am - 10:41am

அமிர்த காலம்: 09:27am - 11:05am
சூரியோதயம்: 06:23am

ஓரை
6am - 7am : செவ்வாய்
7am  - 8am : சூரியன்
8am  - 9am : சுக்கிரன்
9am - 10am: புதன்
10am-11am: சந்திரன்
11am-12pm: சனி
12pm-01pm: குரு
01pm-02pm: செவ்வாய்
02pm-03pm: சூரியன்
03pm-04pm: சுக்கிரன்
04pm-05pm: புதன்
05pm-06pm: சந்திரன்
06pm-07pm: சனி
07pm-08pm: குரு
08pm-09pm: செவ்வாய்


Wish you happy Vijayadasami to all.!
Tiruvalluvar year 2048, vikrama saga year 2072-73, Purattasi 25, Tuesday, English year 2016, October, 11
Thithi: Dasami- till 10:28pm
Natchathiram: thiruvonam-till 08:00pm 
Yogam: Dhriti till 05:52pm
Karanam: Garaja till 10:28pm
Durmuhurtham: 08:41am - 09:26am

Thiyajyam: 11:55pm - 01:29am
Raghu: 02:59pm - 04:25pm

Kuligai: 12:07pm - 13:33pm

Yamakandam: 09:15am - 10:41am

Amirthayogam: 09:27am - 11:05am

Sunrise: 06:23am
Horai:
6am - 7am : Angaragan
7am  - 8am : Suriyan
8am  - 9am : Sukiran
9am - 10am: Bhudhan
10am-11am: chandran
11am-12pm: Sani
12pm-01pm: Guru
01pm-02pm: Angaragan
02pm-03pm: Suriyan
03pm-04pm: Sukiran
04pm-05pm: Bhudhan
05pm-06pm: chandran
06pm-07pm: Sani
07pm-08pm: Guru
08pm-09pm: Angaragan