அக்டோபர் 12, 2016- October, 12,2016


புதன் வாழ்க..!

திருவள்ளுவராண்டு2048
ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு1938
விக்ரம் சக ஆண்டு: 2072 - 73  புரட்டாசி மாதம், 26 புதன்கிழமை ஆங்கில வருடம் அக்டோபர் 12, 2016


திதி:  ஏகாதசி  05.25pm வரை பின் துவாதசி
நட்சத்திரம்: அவிட்டம் 04.40pm வரை  பின் சதயம்
யோகம்: சூலம்

கரணம்: பத்ரம்
துர்முஹுர்த்தம்: 11:31 am - 12:18 pm
தியாஜ்யம்: 2:22 am - 3:53 am
ராகுகாலம்: 11:55 am - 1:24 pm
குளிகை: 10:26 am - 11:55 am

எம கண்டம்: 7:28 am - 8:57 am

அமிர்த காலம்: 9:20 am - 10:54 am
சூரியோதயம்: 6.05 am
ஓரை
6am - 7am : புதன்
7am  - 8am : சந்திரன்
8am  - 9am : சனி
9am - 10am: குரு
10am-11am: செவ்வாய்
11am-12pm: சூரியன்
12pm-01pm: சுக்கிரன்
01pm-02pm: புதன்
02pm-03pm: சந்திரன்
03pm-04pm: சனி
04pm-05pm: குரு
05pm-06pm: செவ்வாய்
06pm-07pm: சூரியன்
07pm-08pm: சுக்கிரன்
08pm-09pm: புதன்


Bhudhan Vazhga...!
Tiruvalluvar year 2048, Sri Durmugi Year 1938,  vikrama saga year 2072-73, Purattasi 26, Wednesday, English year 2016, October, 12
Thithi:  Yegadasi Till 05.25pm then Dvadhasi
Natchathiram: Avittam till 04.40pm   then Sathayam
Yogam: Soolam
Karanam: Bathram
Durmuhurtham: 11:31 am - 12:18 pm

Thiyajyam: 2:22 am - 3:53 am
Raghu: 11:55 am - 1:24 pm

Kuligai: 10:26 am - 11:55 am

Yamakandam: 7:28 am - 8:57 am 
Amirthayogam: 9:20 am - 10:54 am

Sunrise: 6.05 am
Horai:
6am - 7am : Bhudhan
7am  - 8am : chandran
8am  - 9am : Sani
9am - 10am: Guru
10am-11am: Angaragan
11am-12pm: Suriyan
12pm-01pm: Sukiran
01pm-02pm: Bhudhan
02pm-03pm: chandran
03pm-04pm: Sani
04pm-05pm: Guru
05pm-06pm: Angaragan
06pm-07pm: Suriyan
07pm-08pm: Sukiran
08pm-09pm: Bhudhan